gáo múc tự động 自动汤勺

lượng liệu chứa :

0.3kg -30kg.