Thiết bị đánh bóng , mài mòn

vật liệu mài mòn

Linh kiện máy đúc kẽm, nhôm