Thiết bị đánh bóng , mài mòn

vật liệu mài mòn

máy đúc kẽm, nhôm

Linh kiện máy đúc kẽm, nhôm

Thiết bị bắn cát - Vật liệu mài mòn